+38 (04744) 3-22-13
Меню
Остання редакція: 25 лютого 2020

Історія розвитку кафедри

Відповідно до повідомлень, опублікованих в «Записках императорского общества сельского хозяйства южной России» (Одеса, 1905 г, №1, с.43), кафедра загального землеробства започаткована в 1868 році і в 1876 році одержала дві десятини землі під дослідне поле. Пізніше тривалий час вона була у складі кафедри агрохімії, ґрунтознавства і землеробства, а в 1936 році знову стала самостійною.

Першим її завідувачем був до 1985 р. заслужений працівник вищої школи і заслужений діяч наук України, лауреат державних премій Радянського Союзу та України, доктор сільськогосподарських наук, професор Рубін Симон Самійлович. З 1985 р. кафедрою завідував доктор сільськогосподарських наук, професор Гордієнко Володимир Петрович, а з 1990 р.  кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор Єщенко Володимир Омельянович.  З 2015 року обов*язки завідувача кафедри виконує доцент, кандидат с.-г. наук Карнаух Олександр Борисович.

У різні роки свого існування на кафедрі працювали: професор, доктор с.-г. наук Рубін Симон Самійлович (1930–1941, 1945–1985 рр.); професор, доктор с.-г. наук  Бутило Анатолій Пилипович (1963-2017 рр.); асистент Федченко Панько Микитович (1930–1941 рр.); доцент, кандидат с.-г. наук Горбатюк Домна Онисимівна (1939–1969 рр.); асистент Деркач Галина Дмитрівна (1946–1972 рр.); доцент, кандидат с.-г. наук Попова Ніна Євгенівна (1946–1976 рр.); доцент, кандидат с.-г. наук Данилевський Олександр Пилипович (1949–1977 рр.); професор , доктор с.-г. наук Гордієнко Володимир Петрович (1985–1990 рр.); доцент, кандидат біол. наук Мойсейченко Володимир Федорович (1961–1996 рр.); доцент, кандидат с.-г. наук Моспанок Анатолій Захарович (1966–2000 рр.); доцент, кандидат с.-г. наук Костогриз Петро Васильович (1985–2016 рр.); асистент, кандидат с.-г. наук Чекаленко Андрій Федорович (1977–1994 рр.); асистент Фоменко Микола Михайлович (1995–2001 рр.); ст. викладач Савранська Лідія Михайлівна (2006–2008 рр.); лаборанти Ковальчук З.М., Макодзюб Г.В., Фалько Л.А., Фурманець О.Н., Селецька Г.С., Жуковська О.М., Харитонов О.К., Іщенко М.Г., Городянська А.Г., Лірісман Ф.С., Бурлака Г.І., Кириченко Г.А., Бараненко В.С., Калабська Л.М., П'янкова О.Б., Трушкова К.Н., Петришина Т.Л.

Нині на кафедрі працюють два доктори сільськогосподарських наук і професорів та п'ять кандидатів сільськогосподарських наук і доцентів.

На кафедрі викладаються для студентів з напряму «Агрономія» землеробство, основи наукових досліджень в агрономії, адаптивні системи землеробства, зональні системи землеробства, гербологія і агрометеорологія, а для студентів економічних спеціальностей – системи технологій в рослинництві.

Для методичного забезпечення навчального процесу професорсько-викладацьким складом кафедри тільки за останнє двадцятиріччя видано сім підручників (два з них – для вузів Росії), 14 навчальних посібників (один – для Росії), сім довідників і монографій та більше двадцяти методичних вказівок.

При кафедрі працює аспірантура і докторантура. Базою для наукової роботи співробітників кафедри, аспірантів і студентів є дослідні сади (започатковані в 1930 р.) і поля (функціонують з 1953 р.) університету та проблемна лабораторія з утримання і удобрення ґрунту в садах (організована в 1963 р.). На кафедрі під керівництвом професора Рубіна С.С. підготовлено 10 докторів наук і 62 кандидати наук, а під керівництвом професорів Єщенка В.О. і Копитка П.Г. – відповідно десять і сім кандидатів сільськогосподарських наук. Щорічно на кафедрі до захисту готується більше 20 дипломних робіт.

Останні новини

Всі новини