+38 (04744) 3-22-13
Меню
Остання редакція: 06 червня 2019

Захист кандидатської дисертації

6 червня 2019 р. в конференц-залі адміністративного корпусу Уманського НУС відбулось розширене засідання спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство.Викладач кафедри загального землеробства  Коваль Галина Володимирівна представила на основний розгляд дисертаційну роботу на тему: «Рівень інтенсивності зяблевого обробітку ґрунту та фітосанітарний стан посівів у короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу України».

Після доповіді Коваль Г.В. про результати досліджень, було поставлено низку запитань, на які доповідач дала змістовні відповіді. Офіційними опонентами дисертаційної роботи були: доктор с.-г.н., професор,  заслужений діяч науки і техніки України Львівського НАУ М.Я. Бомба та к.с.-г.н., асистент кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського НАУ Л.В. Богатир.Після їх виступу слово було надано науковому керівнику доктору с.-г.н., професору В.О. Єщенку, який позитивно охарактеризував здобувачку та її роботу.

Усі члени фахового семінару позитивно оцінили дисертаційну роботу Г.В. Коваль та одноголосно проголосували за присвоєння наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство.

Зичимо Галині Володимирівні наукової наснаги та успіхів в подальшій роботі!

З найкращими побажаннями колектив кафедри загального землеробства