+38 (04744) 3-22-13
Меню
Остання редакція: 09 грудня 2017

SІDEDRESS – управління вегетацією рослини

 Світова аграрна наука завжди працювала над удосконаленням технологій вирощування культурних рослин для задоволення людства продовольством. Але в сучасному розумінні сільське господарство – це величезний бізнес, який важко уявити без прибутків. Ці два ключові завдання в умовах глобальних змін клімату потребують нових інноваційних рішень, зміст яких полягає у розкритті потенціалу рослини для досягнення нею максимальної врожайності.

Застосування аграріями технології стрічкового обробітку (Strip-Till) економить значні кошти бізнесу, водночас не знижує потенціал як ґрунту, так і власне рослини. Загалом ця технологія поєднує переваги традиційного обробітку ґрунту в обробленій полосі (оранки) і нульового у міжрядді (No-Till). Як відомо, Strip-Till передбачає обробіток ґрунту стрічками шириною приблизно 20-25 см.

Переваги технології стрічкового обробітку очевидні:

 • це інтенсивне високотехнологічне землеробство;
 • мінімальні затрати на основний обробіток у полосі;
 • зменшує хімічне навантаження на ґрунт на 30-50%, що дає можливість швидше відновити природну родючість, біологічне різноманіття, збільшення кількості черв’яків;
 • локальне внесення міндобрив завдає мінімальної шкоди ґрунту, який поступово відновлюється;
 • покриття рослинними рештками захищає значну частину ґрунту від перегрівання і перетворення його в неживий організм, що особливо актуально в умовах зміни клімату;
 • зберігається більше вологи, що дає можливість рослинам стійкіше переносити періоди високих температур;
 • основний обробіток проводять на глибину до 16 см, а восени на перехідний період, до переходу на широке використання покривних культур, проводимо глибоке рихлення на 35-55 см (накопичуємо та змикаємо воду з двох горизонтів);
 • зменшення періоду підготовки ґрунту та посіву завдяки швидкості агрегатів (середня швидкість обробітку – 15-17 км/год);
 • швидке прогріваня ґрунту в полосі дає можливість більш раннього посіву;
 • затримання снігу та зменшення впливу вітрової ерозії.

 Відповідно до традиційної технології більшість елементів живлення вносять практично одномоментно (восени – у процесі основного живлення чи весною – у процесі прикореневого). Особливо це стосується такої речовини, як азот, що є основним конструктивним матеріалом, з якого формується вся рослина.

Як правило, азотні добрива господарства вносять до початку відновлення вегетації. Відповідно на старті рослина  отримує його найбільше, що викликає інтенсивний ріст стебла. Або при надмірному зволоженні відбувається промивання азоту, а при недостатньому – його випаровування. Тоді в період формування генеративних органів рослина відчуває нестачу азоту, що негативно впливає на майбутній врожай. Отже, такий важливий елемент використовують не ефективно.

Для досягнення максимальної врожайності та якості продукції треба знати, в який момент рослині потрібні ті чи інші поживні речовини. Науково доведено на прикладі кукурудзи, що на старті свого росту ця культура (до фази V6) потребує 5% азоту. Якщо внести у ґрунт всю норму одразу, то рослина використає його для формування стебла. Далі у фазі 6-8 листків (до фази V10) культурі потрібно 25% азоту, і вже коли рослина закладає волоть і формує качан (до фази VТ) – 75% азоту. Тобто відповідну частку азоту треба вносити саме у потрібну фазу, а не 100% одразу. До того ж, важливо витримати баланс азоту, щоб отримати потужну рослину і максимальний врожай.

Вирішити цю проблему можна завдяки впровадженню технології SIDEDRESS, що дозволяє ефективно управляти вегетацією рослини. Це найновіша інноваційна розробка американської компанії «360 Yield Center». Технологія показує свою ефективність завдяки тому, що живлення рослини розподіляють рівномірно на весь період вегетації відповідно до її потреб. Тобто підживлення відбувається не тоді, коли це можливо технологічно, а тоді коли це потрібно рослині. Механізм складається зі стійок, які монтуються на штангу обприскувача, та приєднуються до виходів на форсунках обприскувача. Стійка має 2 елементи: 360 Y-DROP® (для прикореневого живлення рослини) і 360 UNDERCOVER® (для обробки рослини по всій висоті стебла).

360 Y-DROP®  дозволяє проводити підживлення КАСом у фазі V4-V6 та V10- VТ безпосередньо у зоні до 5 см навколо стебла – прямо над кореневою системою рослини. Точне внесення забезпечує кращу ефективність використання азоту та більшу врожайність культур. 

360 UNDERCOVER® – це елемент, який монтується на вертикальну стійку, і плавно, не пошкоджуючи культури,  заходить у міжряддя для обробки засобами захисту та живлення рослини по листку. На 360 UNDERCOVER® встановлено 3-4 форсунки, висота його розташування на стійці коригується по вертикалі, щоб відповідати етапу росту культури. Із 360 UNDERCOVER® ви можете скеровувати фунгіцид, інсектицид чи поживні речовини туди, де це найбільше потрібно – навіть під листок. Це забезпечує ефективний контакт препаратів з листковою поверхнею рослини, знешкоджує хвороби та шкідників.

Загалом застосовують або 360 Y-DROP®, або 360 UNDERCOVER®. Якщо використовувати обидва елементи одночасно, на обприскувач потрібно встановити додаткову автономну систему для внесення речовин.

Обладнання встановлюють як на самохідні, так і на причіпні обприскувачі, однак на причіпних обприскувачах існує технологічна обмеженість використання на високих стеблах. Кліренс має становити 1,60-1,85 м, щоб мінімально травмувати рослини при обробітку. Обладнання дає додаткову вагу 500 кг на штангу. Обприскувач з навігацією може працювати в полі з цим обладнанням на швидкості до 13 км/год.

Маючи можливість управляти процесом вегетації, ми виводимо агрономічну службу господарства на новий рівень зовнішнього впливу на рослину:

 • досягаємо кращої контактної дії препаратів з рослиною завдяки збільшенню площі контакту;
 • маємо можливість проводити обробіток препаратами незалежно від висоти рослин;
 • економимо частину препаратів;
 • проводимо роботи у потрібні терміни.

SIDEDRESS можна застосовувати для всіх просапних культур, зокрема цукрових буряків, а також кукурудзи, сої, соняшнику, ріпаку. При цьому вони можуть з легкістю досягти високої врожайності. Мова йде про значне підвищення природної родючості у відповідній кліматичній зоні. Отримувати такий врожай стабільно можна лише впливаючи на вегетацію рослини. Це інноваційні інструменти, які потребують серйозних агрономічних знань. Сьогодні у США вже відходять від традиційного обприскування, практично на всіх машинах встановлені системи 360 Y-DROP® та 360 UNDERCOVER®.

Strip-till – це нова технологія для України, але нею вже починають займатись деякі аграрні підприємства. Старт її поширення дав розвиток навігаційного обладнання. Проте технологія все ще потребує адаптації до природно-кліматичних зон України та вдосконалення агрономічних знань.

http://agroprod.biz/2017/11/22/sidedress-upravlinnya-vehetatsijeyu-roslyny-vpershe-v-ukrajini/