+38 (04744) 3-22-13
Меню
Остання редакція: 06 листопада 2017

Біологічне землеробство, як основа збереження сільськогосподарських земель та здоров’я нації

    Серед альтернативних систем господарювання на сучасному етапі значного розвитку набуває органічне сільське господарство. Дослідження органічного землеробства  Департаментом США у 1985 році стали основою для формулювання змісту терміну «органічне землеробство» як системи виробництва сільськогосподарської продукції, що забороняє або значною мірою обмежує використання синтетичних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин. У рослинництві ця система базується на максимально можливому й ефективному використанні сівозмін, пожнивних решток та побічної продукції, гною, компостів, сидеральних культур, органічних відходів переробних підприємств, механічного обробітку ґрунту та біологічних методів регулювання кількості бур’янів, шкідників, збудників хвороб.

В Україні органічне землеробство розвивається досить повільно, перші дослідження вітчизняними вченими (Антонець С.С., Горчаков Я.В., Писаренко В.М.) було проведено ще на початку дев’яностих років, проте законопроект, що легалізує виробництво органічної продукції, був прийнятий лише 2013 року.

В абонементі наукової літератури із студентами 41-ек групи  проведено бесіду про значення органічного землеробства. Були розглянуті проблеми і перспективи розвитку органічного землеробства в Україні, органічні технології в агрономії, органічне виробництво в світі, системи вимог до технологій вирощування органічної продукції, маркетинг органічної продукції. Огляд наукової літератури провела викладач кафедри загального землеробства Галина Коваль.

Коваль Г.В.,  викладач кафедри загального землеробства