+38 (04744) 3-22-13
Меню

Накльока Юрій Іванович

Накльока Юрій Іванович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: _nakloka_@ukr.net

 

Народився 26 квітня 1979 року в с. Попівка Маньківського району Черкаської області.

Освіта: вища. У 2001 році закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого-агронома (диплом ЕР № 14361741 від 29.03.2001 р.).

Кандидатську дисертацію на тему: «Основний обробіток ґрунту під ячмінь ярий після пшениці озимої в умовах  південного Лісостепу України» захистив у 2006 році, в Дніпропетровському державному аграрному університеті зі спеціальності 06.01.01 - загальне землеробство (диплом ДК № 038067 від 09.11.2006 р.).

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів та природокористування України, свідоцтво СС 00493706 / 011455-20 від 28.02.2020 р., реєстраційний номер 11455.

Якісна характеристика викладача

Викладає навчальні дисципліни:

Землеробство;

Основи наукових досліджень в захисті рослин;

Основи наукових досліджень в плодівництві і виноградарстві;

Методи і організації досліджень в агрономії

Наукові публікації

Список опублікованих праць 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ

 1. Коваль Г.В., Єщенко В.О., Калієвський М.В. Накльока Ю.І. Вплив інтенсивності основного обробітку ґрунту на поширеність шкідників в посівах ярих культур п’ятипільної сівозміни. Таврійський науковий вісник. Вип. 103. 2018. С. 62–69.
 2. Коваль Г.В., Єщенко В.О., Калієвський М.В. Накльока Ю.І. Вплив інтенсивності основного обробітку ґрунту на поширеність шкідників в посівах ярих культур п’ятипільної сівозміни. Таврійський науковий вісник. Вип. 103. 2018. С. 62–69.
 3. Коваль Г.В., Єщенко В.О., Калієвський М.В., Накльока Ю.І. Поширення та розвиток борошнистої роси і септоріозу в посівах ярих зернових колосових культур під впливом основного обробітку ґрунту. Наукові доповіді НУБіП Украї-ни. № 1. (77), 2019. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/  Dopovidi/article/view/12404/10915.
 4.  Єщенко В.О., Калієвський М.В., Накльока Ю.І., Коваль Г.В. Реакція сої на забур’яненість її посівів на фоні різної інтенсивності зяблевого обробітку. Зб. наукових праць Уманського НУС. 2019. Вип. 94. Ч. 1. С. 26–34.
 5.  Єщенко В.О., Калієвський М.В., Накльока Ю.І., Коваль Г.В. Бур’яни й урожайність ріпаку ярого за різної інтенсивності основного обробітку ґрунту. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 106. С. 59–65.

Тези доповідей на наукових конференціях

 1. Накльока Ю.І. Забур’яненість посівів та врожайність кукурудзи за мінімалізації основного обробітку ґрунту. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки. Умань: ВПЦ «Візаві». 2017. С. 5–56.
 2.  Накльока Ю.І. Формування врожаю ячменю ярого на фоні різних заходів та глибин основного обробітку ґрунту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Технологічні аспекти вирощування часнику, інших цибулевих і сільськогосподарських культур». Умань. 2017. С. 56–58.
 3. Єщенко В.О., Коваль Г.В., Калієвський М.В., Накльока Ю.І. Бур’яниста рослинність в польовому агроценозі. Актуальні питання сучасної аграрної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Умань. 15 листопада 2017 р.). Умань. 2017. С. 38–39.
 4. Накльока Ю.І., Дудник Н.В. Забур’яненість посівів сої залежно від основного обробітку ґрунту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання землеробства». Умань. 2018 С. 15–16.
 5. Накльока Ю.І., Накльока О.П. Формування врожаю ячменю ярого на фоні різних заходів та глибин основного обробітку ґрунту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання». Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. – С. 16–18.

Навчально-методичні праці

 1. Кепко О.І., Накльока Ю.І., Пушка О.С., Чумак Н.М. Інженерна та комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. Умань. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2015. 196 с.                                                                                                                           
 2. Єщенко В.О., Бутило А.П., Копитко П.Г., Калієвський М.В., Карнаух О.Б., Костогриз П.В., Накльока Ю.І., Новак А.В., Усик С.В. Землеробство: Тлумачний словник. За ред. В.О. Єщенка. Вінниця: ФОП Рогальська О.І.,2017.216 с.
 3. Єщенко В.О., Калієвський М.В., Карнаух О.Б., Наклька Ю.І., Усик С.В., Коваль Г.В. Облік забур’яненості посівів сільськогосподарських культур та картування бур'янів. Методичні поради для виконання лабораторних занять студентами освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» Умань, УНУС. 2017 8 с.
 4. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Калієвський М.В., Карнаух О.Б., Накльока Ю.І., Новак А.В., Усик С.В. Основи наукових досліджень в агрономії: Тлумачний словник. За ред. В.О. Єщенка. Вінниця: ФОП Рогальська О.І., 2018. 208 с.
 5. Новак А.В., Новак Ю.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Накльока Ю.І., Усик С.В., Борисенко В.В., Калієвська І.А., Коваль Г.В. Агрометеорологія: Практикум для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальність 201 «Агрономія» / За ред. А.П. Бутила, В.О. Єщенка. – Умань, 2018. – 74 с.: іл.
 6. Накльока Ю.І., Усик С.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А., Єщенко В.О. Основи наукових досліджень. Методичні поради до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 201 «Агрономія» / Умань: УНУС, 2018. – 16с.
 7. Новак А.В., Новак Ю.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Накльока Ю.І., Усик С.В., Борисенко В.В., Калієвська І.А., Коваль Г.В. Агрометеорологія: Робочий зошит для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальність 201 «Агрономія» / За ред. А.П. Бутила, В.О. Єщенка, Ю.Ф. Терещенка. – Умань, 2018. – 36 с.
 8. Новак А.В., Новак Ю.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Накльока Ю.І., Усик С.В., Борисенко В.В., Калієвська І.А., Коваль Г.В. Агрометеорологія: Контрольна робота для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальність 201 «Агрономія» / За ред. А.П. Бутила, В.О. Єщенка, Ю.Ф. Терещенка. – Умань, 2018. – 20 с.
 9. Усик С.В., Накльока Ю.І., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень в агрономії». ОС бакалавр спеціальності 201 «Агрономія» / Умань: УНУС, 2019. – 16 с.
 10.  Усик С.В., Накльока Ю.І., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А. Методичні вказівки з проведення навчальної практики з дисципліни «Основи наукових досліджень в агрономії». ОС бакалавр спеціальності 201 «Агрономія» / Умань: УНУС, 2019. – 6 с.
 11. Усик С.В., Накльока Ю.І., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А. Методичні поради до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для  студентів заочної форми навчання  з дисципліни «Основи наукових досліджень в агрономії» ОС бакалавр спеціальності 201 «Агрономія» / Умань: УНУС, 2019. – 16 с.
 12. Єщенко В.О., Карнаух О.Б., Накльока Ю.І., Новак А.В., Усик С.В., Коваль Г.В., Методичні поради до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Землеробство» ОС бакалавр спеціальності 201 «Агрономія» / Умань: УНУС, 2019. – 16 с.
 13. Накльока Ю.І., Усик С.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А. «Основи наукових досліджень в плодівництві і виноградарстві» Методичні поради для виконання лабораторних занять студентами ОС бакалавр спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» / Умань: УНУС, 2019. – 36 с.
 14. Накльока Ю.І., Усик С.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А., Єщенко В.О. «Основи наукових досліджень в плодівництві і виноградарстві» Методичні поради до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для  студентів заочної форми навчання зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» / Умань: УНУС, 2019. – 20 с.
 15. Накльока Ю.І., Усик С.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А. «Основи наукових досліджень в захисті рослин» Методичні поради для виконання лабораторних занять студентами ОС бакалавр зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Умань: УНУС, 2019. – 36 с.
 16. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Калієвський М.В., Карнаух О.Б., Накльока Ю.І., Усик С.В., Коваль Г.В. Бур’яни та боротьба з ними: Навчальний посібник з гербології. За ред. В.О. Єщенка, Вінниця: ФОП Рогальська О.І., 2019. 156 с.
 17. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний Посібник / Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як та ін. За ред.. Ж.П. Шевченко та І.І. Мостов’яка. – Умань.: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – 408 с.